Nieuwe gebruiker

  • Minimaal 8 tekens
  • Hoofdletters en kleine letters en ten minste één speciaal teken
  • Minimaal één cijfer

Privacybeleid

Het doel van Easycruit is om het wervingsproces voor Basalt te vereenvoudigen en een doeltreffende evaluatie van, en communicatie met kandidaten mogelijk te maken. Bij het gebruik van Easycruit ontvangt Basalt persoonsgegevens van kandidaten. Deze verwerkt hij in het kader van een evaluatie van hun vaardigheden en talenten om hun geschiktheid voor de openstaande functie te bepalen.

De rechtsgrond voor de verwerking van de persoonsgegevens is de toestemming van de kandidaat. Deze stemt tijdens het sollicitatieproces in met de verwerking en bepaalt welke persoonsgegevens hij of zij aan de werkgever wenst te verstrekken, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de uploadfunctionaliteit. Merk op dat kandidaten het recht hebben deze toestemming op elk gewenst ogenblik in te trekken.

Basalt is de verwerkingsverantwoordelijke wat betreft de verwerking van persoonsgegevens van kandidaten. Alle vragen inzake privacy kunnen direct aan Basalt worden voorgelegd via de speciale communicatiekanalen die door Easycruit ter beschikking worden gesteld. Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens is het ontwikkelen, implementeren en aanbieden van de diensten.

Easycruit is een service in de cloud die door Visma is ontwikkeld. De bedrijven die deel uitmaken van de Visma-groep en hun onderaannemers voor IT-diensten hebben voor het verzorgen van de dienst mogelijk toegang tot de persoonsgegevens van kandidaten. Met deze onderaannemers zijn overeenkomsten gesloten om de privacy van gegevens te waarborgen overeenkomstig de toepasselijke privacywetgeving (de GDPR, die met ingang van 25 mei 2018 van kracht is). Onderaannemers die zich buiten de EU bevinden zijn gehouden aan de doorgifteregelingen die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd.

Persoonsgegevens van kandidaten worden tijdens het wervingsproces in Easycruit verwerkt voor zover dit nodig is om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen. De gegevens van de kandidaten worden bewaard voor een periode van een half jaar. Kandidaten hebben in Easycruit toegang tot hun profiel, waar zij gegevens kunnen wissen, uploaden en bewerken.

Kandidaten kunnen op elk moment contact opnemen met Basalt om hun recht uit te oefenen op inzage, rectificatie of wissen van hun persoonsgegevens, om beperking te vragen van de verwerking van hun persoonsgegevens, om bezwaar te maken tegen de verwerking daarvan en om het recht op gegevensoverdraagbaarheid uit te oefenen. Daarnaast hebben kandidaten het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit met betrekking tot de verwerking van hun persoonsgegevens.

  *

Informatie over cookies en privacy

Een cookie is een klein stukje informatie opgeslagen als een tekstbestand op uw computer dat wordt gebruikt door webservers als u surft op bepaalde websites die u eerder heeft bezocht.

Cookies worden standaard gebruikt als u zich registreert voor diensten (bijvoorbeeld webhosting). Cookies worden ook standaard gebruikt voor aanmeldingsfuncties (inloggen). Cookies kunnen enkel worden gebruikt met de Domeinnaam die ze heeft opgeslagen. De webserver moet gebruik maken van cookies voor een correcte werking van de website en de informatie is niets meer dan een string van letters en cijfers.

Waarom maken we gebruik van cookies?

Deze cookies worden gebruikt om de basisfuncties mogelijk te maken. Ze helpen u bij het navigeren op de website waarop u heeft ingelogd. Ze bevatten geen persoonlijke gegevens en worden automatisch verwijderd als u uw browser afsluit.

Gebruikte cookies

In de onderstaande tabel wordt informatie weergegeven over alle cookies die door deze site worden gebruikt.
Naam cookie Type Gebruikt voor Vervalt (indien niet sessiegebonden)
- TRACKERID
- Per sessie
- Bij het inloggen, voor het verkrijgen van de programmagegevens en voor een vloeiende navigatie
- Aan het einde van de sessie
- cookie_msg
- Permanent
- Toestemming voor cookies; u heeft ingestemd met het gebruik van cookies op onze site en dit bericht wordt niet meer opnieuw weergegeven.
- Nooit

Verwijderen van cookies

Als u het nodig vindt om de cookies te verwijderen, klik dan hier.
Volg de instructies voor het verwijderen van de cookies voor de browser die u gebruikt.