coördinator Medisch Secretariaat

 

Basalt is het grootste expertisecentrum voor medisch specialistische revalidatiezorg in Nederland en hét erkende expertisecentrum voor revalidatiegeneeskunde. Samen met de andere zorginstellingen in de revalidatieketen willen wij excelleren in de behandeling van kinderen, jongeren en volwassenen met complexe beperkingen als gevolg van een aangeboren aandoening, ziekte of een ongeval. Het is onze missie de complexe, medisch specialistische revalidatiezorg te verzorgen, de zorg continu te innoveren en de regie te voeren in het revalidatienetwerk.

Voor de Kinderrevalidatie Zorgeenheid 9, locatie Delft, zoeken wij per direct een

coördinator Medisch Secretariaat

 (28 - 32 uur per week)

De functie

Binnen Basalt zijn 4 coördinatoren Medisch Secretariaat werkzaam. Deze coördinatoren Medisch Secretariaat zijn verbonden aan de Zorgeenheden. Wij zoeken nog een coördinator Medisch Secretariaat ten behoeve van de Zorgeenheden 7, 8 & 9 (kinderrevalidatie). Deze eenheden zijn gevestigd in Leiden, Den Haag, Gouda en Delft. Je zult voornamelijk werkzaam zijn vanuit de locatie Delft.

De coördinator Medisch Secretariaat is medeverantwoordelijk voor de voortgang van de werkzaamheden gekoppeld aan het primaire proces. Daarnaast heb je een signalerende taak naar de zorgmanager en heb je oog voor kwaliteit, effectiviteit, doelmatig handelen en werksfeer op het secretariaat. Je treedt op als aanjager voor teamontwikkeling en je zorgt voor een goede dagelijkse werkuitvoering binnen het
Medisch Secretariaat die wordt gekenmerkt door een professioneel, efficiënt en effectief verloop. Je stimuleert je collega’s hierin en samen zorg je ervoor dat de teams tijdig zijn voorzien van de benodigde gegevens en/of informatie. De coördinator Medisch Secretariaat is meewerkend als medisch secretaresse en wordt 2 dagdelen (8 uur per week) vrijgesteld voor het vervullen van deze taken. De hiërarchische en functionele aansturing van de Medisch Secretariaten vindt plaats door de zorgmanagers. De coördinator Medisch Secretariaat is een niet-leidinggevende functie die hiërarchisch onder het duaal management valt.

Als medisch secretaresse voer je onder andere de volgende werkzaamheden uit:

Het verrichten van organisatorische, administratieve en secretariële werkzaamheden ter ondersteuning van het revalidatieproces voor hartrevalidatiepatiënten;

  • Het beheren van de agenda van de (revalidatie)artsen, afspraken maken met patiënten, onderhouden van externe contacten;
  • Het voorbereiden van de (team)vergaderingen, waaronder verspreiding van relevante documenten aan betrokkenen;
  • Het notuleren van vergaderingen en eventuele andere bijeenkomsten;
  • Het opstellen van correspondentie ten behoeve van behandelactiviteiten, zoals (medische)brieven, verklaringen, nota’s en rapporten;
  • Het in de gaten houden van het aanmeldproces van patiënten;
  • Bijhouden van patiëntendossiers en op verzoek van de (revalidatie)arts medische informatie verstrekken aan derden;
  • Het leveren van een actieve bijdrage aan de ontwikkeling en onderhoud van de administratieve- en secretariële procedures, volgens de LEAN-methode.

Wij vragen

Je bent in het bezit van een MBO-4 diploma op secretarieel gebied en je hebt ervaring met het coördineren van werkzaamheden op een (Medisch) Secretariaat. Daarnaast heb je kennis van de medische terminologie. Tevens beschik je over minimaal 3 jaar relevante werkervaring en heb je ruime ervaring met het werken met Office en geautomatiseerde applicaties waaronder het Elektronisch Patiënten Dossier. Je hebt kennis van de privacywetgeving ten aanzien van het verwerken van patiëntgegevens.Je beschikt over goede contactuele en sociale vaardigheden in de frequent variërende contacten met een sterk dienstverlenend karakter op uitvoerend niveau. Je werkt systematisch en ordelijk en houdt overzicht bij de uitvoering van het secretariële werk en het volgen van de administratieve procedures. Wij zoeken een coördinator Medisch Secretariaat met de competenties: klantgerichtheid, integriteit, nauwkeurigheid, plannen en organiseren, helicopterview, initiatief en proactief, samenwerken en flexibel gedrag.

Wij bieden

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, in eerste instantie voor de duur van 1 jaar. Basalt is een ambitieuze en dynamische organisatie met een prettige werksfeer en een persoonlijke benadering. De CAO-Ziekenhuizen is van toepassing en wij bieden goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals mogelijkheid voor collectieve ziektekostenverzekering, bedrijfsfietsenregeling en een tabletregeling. Verder kent de CAO-Ziekenhuizen een eindejaarsuitkering van 8,33% over het jaarsalaris. Het salaris bedraagt bij een fulltime dienstverband maximaal € 2.797,- bruto per maand volgens F.W.G.-functiegroep 40.

Over de organisatie

Sophia Revalidatie en het Rijnlands Revalidatie Centrum zijn sinds 1 januari samen Basalt. Basalt is met tien locaties hét expertisecentrum voor complexe, medisch specialistische revalidatiegeneeskunde in Zuid-Holland. Circa 1200 medewerkers zorgen dat patiënten die als gevolg van ziekte, ongeluk of aangeboren aandoening beperkt worden, weer in de samenleving kunnen participeren. Daarvoor stimuleren wij patiënten grenzen te verleggen, hun eigen kracht te vergroten en weer eigenaar te worden over hun leven. Basalt gaat voor voortdurende innovatie en verbetering van de kwaliteit van onze zorg en werkt intensief samen met alle grote zorginstellingen in de regio, zoals ziekenhuizen en verpleeghuizen. Er wordt veel aandacht besteed aan het goed laten verlopen van de ketenzorg. Bovendien werken we nauw samen met mytyl- en tyltylscholen om onderwijs- en revalidatiedoelen op elkaar af te stemmen. Wij zijn een opleidingsziekenhuis voor revalidatieartsen en GZ-psychologen en wij hebben een academiseringsovereenkomst met het LUMC. De onderzoekslijnen sluiten aan bij de speerpunten en zijn gebundeld in ons kenniscentrum.

Interesse?

Inlichtingen worden je graag verstrekt door Mireille Koster, Zorgmanager, telefoonnummer: 06-57552894. Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met de ondersteunende eenheid HR&D, telefoon 070 – 3593892. Stuur je sollicitatie vóór maandag 21 januari aanstaande via de knop solliciteren.

De sollicitatiegesprekken vinden plaatst op woensdag 23 januari aanstaande.